Γυναικομαστία

Ο υπερμεγέθης ανδρικός μαστόςμπορεί να οφείλεται σεμεγέθυνσητου μαστικού αδένα η και σε περίσσεια του λιπώδους ιστού. Μπορεί να εμφανιστεί σεδιάφορες φάσεις της ζωής του και να παρέλθειεντός του έτους. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζεται να παρέμβουμε άμεσα. Ενώ στις περιπτώσεις που εμμένει πέραν των 2 ετών μετά την ενηλικίωση τότε υπάρχει και η ένδειξη για χειρουργική παρέμβαση η και επέμβαση. Οι αιτίες είναι πάρα πολλές. Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι εύκολο να διευκρινιστούν ενώ σε άλλες μπορεί να έχουν παθολογικό υπόβαθρο ή να είναι παρενέργεια τηςχρήσης κάποιων φαρμάκων.

Είναι απαραίτητο λοιπόν κάθε περίπτωση να διερευνάται πλήρως με προσεκτική καταγραφή του ιστορικού και καλό ορμονολογικό – παθολογικό έλεγχο.

Υπάρχουν διάφορεςδιαβαθμίσειςτου προβλήματος από ήπια σε μέτριου βαθμού έως και σε μεγάλου βαθμού η και εκσεσημασμένη γυναικομαστία. Ο βαθμός της γυναικομαστίας μαζί με τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς θα καθορίσουν και την χειρουργική προσέγγιση. Μπορεί να περιλαμβάνει λιποαναρρόφηση, εκτομή μαστικού αδένα, εκτομή περίσσειας δέρματος η και συνδυασμό μεταξύ τους, ενώ οι τεχνικές είναι διάφορες ανάλογα με την περίπτωση και το βαθμό. Για μικρού και μετρίουβαθμού γυναικομαστία προτιμάμε την ημισεληνοειδή κατώτερη προσπέλαση με αφαίρεση του αδένα

( Webster ) σε συνδυασμό με τη λιποαναρρόφηση.  Για μεγαλύτερου βαθμού γυναικομαστία εκτός από λιποαναρρόφηση και εκτομή του αδένα, χρησιμοποιούμε και τεχνικές ανάλογες με αυτές της μαστοπηξίας