ΜΕΙΩΤΙΚΗ ΜΑΣΤΩΝ

Εκτός από την χαλάρωση σε αρκετές περιπτώσεις όπως προαναφέραμε υπάρχει και πρόβλημα μεγαλομαστίας η και γιγαντομαστίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις έκτός από μαστοπηξία θα πρέπει να γίνει και μείωση του μαστού.

Από τις πολλές τεχνικές μειωτικής συνήθως προτιμούμε την μείωση με άνω έσω κεντρικό μίσχο (superomedial pedicle)  που δίνει πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα άμεσα αλλά κυρίως σε βάθος χρόνου με πλουσιότερο ντεκολτέ και φυσικότερο σχήμα. Οι ιδιαιτερότητες της ασθενούς όμως μπορεί να χρειάζονται κάποια άλλη χειρουργική προσέγγιση. (Inferior pedicle, Superolateral pedicle, Διπλού μισχου, κλπ….), ενώ και εδώ κάποιες φορές  μέρος του κάτω πόλου δεν αφαιρείται αλλά να αναδιατάσσεται σε νέα θέση.

Η μεγαλομαστία και η γιγαντομαστία δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα αισθητικό για την ενδιαφερόμενη γυναίκα , αλλά πρωτίστως ένα πρόβλημα που επιδρά αρνητικά στην καθημερινή ποιότητα ζωής και πολύ συχνά επιβαρύνει το μυοσκελετικό της σύστημα γενικότερα προκαλώντας πόνους στην μέση , τους ώμους την πλάτη, την προσθια θωρακική χώρα και την υπομάστιο.

Ένα ραντεβού  θα σας βοηθήσει να καταλάβετε  αν χρειάζεστε μειωτική μαστών και ποιά τεχνική είναι η ποιό κατάλληλη για το δικό σας πρόβλημα.