ΝΗΜΑΤΑ

PDO – COGS – APTOS
 
 
Τα νήματα  πολυδιοξανόνης και πολυγαλακτικού οξέος  είναι  θεραπείες απόλυτα ασφαλείς όταν γίνονται από καλά εκπαιδευμένο πλαστικό  χειρουργό  ή Δερματολόγο. Ιδιαίτερα για τις εφαρμογές που αφορούν τα ισχυρά νήματα ανάρτησης του λαιμού και ευπροσώπου, η γνώση της  χειρουργικής ανατομικής του λαιμού, της κεφαλής και του προσώπου,  είναι απαραίτητη .
 
Οι διάφορες μέθοδοι  αφορούν το πρόσωπο,  το λαιμό, ή το σώμα και  προσφέρουν  βαθιά κολλαγόνο-γένεση, σύσφιξη, ανανέωση (PDO-COGS)  αλλά και σημαντικού βαθμού Lifing- ανόρθωση των μαλακών μορίων και του δέρματος ( APTOS – COGS ).
 
Χρησιμοποιούμε  πολλά είδη νημάτων ανάλογα με τη θέση, το πρόβλημα και το επιθυμητό αποτέλεσμα, (3cm, 4cm ,5cm, 6cm ,9cm, SCREW, DOUBLE SCREW, dynamic screw, MONO,3D, 6D, BIDIRECTIONAL, , MONODIRECTIONAL 3D, 6D, 8D κλπ). Η  δράση τους  οφείλεται στην ανάρτηση των μαλακών ιστών  από τα  εξειδικευμένα νήματα ανάρτησης αλλά και από το  σχηματισμό κολλαγόνου από τον οργανισμό μας γύρω από τα εισερχόμενα νήματα από τους ινοβλάστες, με αποτέλεσμα την ” εσωτερική μεσοθεραπεία ” . Δηλαδή την αναζωογόνηση του δέρματος  και τη σύσφιξη. Το αποτέλεσμά τους μπορεί να διαρκεί από 6 μήνες έως και 18 μήνες .
 
Οι θεραπείες νημάτων συνδυάζονται  άριστα με Platelet Rich Plasma lifting, με μεσοθεπαπεία,  με θεραπεία φωτοανάπλασης IPL580nm, με CO2fractional Laser  η με πίλινγκ  τριχλωροοξικού οξέος
Νήματα Cog & Mono

Περιστατικά από την πρακτική μας

ΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

APTOS Visage
Excelence method
Νήματα βραδέως απορροφήσιμα  με αγκάθια για ανόρθωση και ανάπλαση προσώπου.
Κάθε  επόμενο “αγκάθι των νημάτων είναι τοποθετημένο με αντίθετη φορά από το προηγούμενο ώστε να δίνει ισχυρή πρόσφυση στο υπόδερμα και πύκνωση των ιστών ανά μικροπεριοχή του νήματος

APTOS Light lift

Needle method

Μεγάλου μήκους νήματα, βραδέως απορροφήσιμα που έχουν αιχμηρή βελόνη στις δύο  άκρες ( 2 βελόνες ανά νήμα)  που επιτρέπει την δημιουργία ενός σημείου εισόδου και με  πολύ μικρά αγκάθια για ισχυρή ανόρθωση που διαρκεί σε βάθος χρόνου. Ο σχεδιασμός τους επιτρέπειτην δυνατότητα σχεδιασμού κύκλων  αποφεύγοντας την επιστροφή των ιστών  και  τον ανασχεδιασμό όποιου περιγράμματος χρειαζόμαστε να διορθώσουμε. Η ανόρθωση είναι ισχυρή και αξιόπιστη χωρίς τομές στο δέρμα.
 

Needle  method soft

Το ίδιο εγάλου μήκους νήμα, βραδέως απορροφήσιμο  που έχει αιχμή και στις δύο πλευρές της κάθε  βελόνης     ( 2 βελόνες ανά νήμα)  ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος του βάθους και μικρότερος τραυματισμός

APTOS Light lift

Thread method
Μεγάλου μήκους νήματα, βραδέως απορροφήσιμα που έχουν   βελόνη στις άκρες ( 2 βελόνες ανά νήμα)  και με  μικρά αγκάθια για ισχυρή ανόρθωση που διαρκεί σε βάθος χρόνου.

Thread method soft
Το ίδιο εγάλου μήκους νήμα, βραδέως απορροφήσιμο  που έχει τυφλές  βελόνες στις άκρες ( 2 βελόνες ανά νήμα)  ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος του βάθους και μικρότερος τραυματισμός .

APTOS Light lift

Spring method
Είναι νήματα, βραδέας απορρόφήσης που έχουν  σπειροειδές σχήμα με βελτιωμένη “μνήμη της θέσης τους” . Τοποθετούνται με τυφλή κάνουλα . Προσφέροουν αποτελεσματική και ήπια ανόρθωση.

Spring method soft
Δίνουν τη δυνατότητα της ανόρθωσης των γωνιών των χειλέων του προσώπου και ταυτόχρονα συμετέχουν στην σύσπαση και χαλάρωση των μιμητικών μυών του προσώπου

APTOS Light lift

Linea method

Είναι μιά μη χειρουργική μέθοδος με ισχυρά νήματα βραδέως απορρόφησης με αγκάθια αντίθετων διευθύνσεων  για αποτελεσματική διόρθωση των αλλαγώ του προσώπου από τη γήρανση. επιτυγχάνεται  ανόρθωση και ανάπλαση προσώπου με τοποθετησή τους υποδόρίως μέ κατάλληλη οδηγό βελόνα .

Κάθε  επόμενο αγκάθι των νημάτων είναι τοποθετημένο με αντίθετη φορά από το προηγούμενο ώστε να δίνει ισχυρή πρόσφυση στο υπόδερμα και πύκνωση των ιστών ανά μικροπεριοχή του νήματος

ΝΗΜΑΤΑ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

APTOS Nano

Excelence method

Νήματα βραδέως απορροφήσιμα  με αγκάθια για  ανάπλαση και διόρθωση μικρότερων περιοχών του προσώπου και του λαιμού .

Κάθε  επόμενο “αγκάθι των νημάτων είναι τοποθετημένο με αντίθετη φορά από το προηγούμενο ώστε να δίνει ισχυρή πρόσφυση στο υπόδερμα και πύκνωση των ιστών ανά μικροπεριοχή του νήματος. τοποθετπύνται με τυφλή βελόνη.

APTOS Nano

Spring method

Νήματα βραδέως απορροφήσιμα  για αναζωογόνηση και ανάπλαση προσώπου. Είνια ειδικά σχεδιασμένα γιά διόρθωση των ρυτίδων της έκφρασης. Εξομαλύνουν το δέρμα διορθώνοντας τις ρυτίδες και δημιουργώντας φυσικό αισθητικό αποτέλεσμα.

APTOS Nano

Vitis method

Ζεύγος μονόκλωνων νημάτων , “στριφτών” μεταξύτους,  βραδέως απορροφήσιμα,  για αναζωογόνηση και ανάπλαση του προσώπου. Είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε μετά την τοποθέτησή τους να αρχίζουν να ξεδιπλώνονται και συνεπώς να απλώνονται αυξάνωντας τον όγκο της  εφαρμογής τους κάτω από το δέρμα. Εξομαλύνουν το δέρμα διορθώνοντας τις ρυτίδες και δημιουργώντας φυσικό αισθητικό αποτέλεσμα.